noise.jpg
 

Free jazz po wiedeńsku

Trębacza Piotra Damasiewicza można byłoby posądzić o muzyczny pracoholizm. Lider przynajmniej kilku formacji, podróżnik, animator...

 

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

 

KONTAKT

Dziękujemy za przesłanie!